ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Được sử dụng trên đường cấp gió hoặc hồi gió trên hệ thống điều hòa hoặc thông gió.
  • Bộ phận điều chỉnh có thể điều chỉnh bằng tay hoặc mô tơ.
  • Khung thân van: 1,0-1,2mm. Cánh van: 1,0-1,2mm. Trục: 12mm.

THÔNG SỐ VAN GIÓ VUÔNG

THÔNG SỐ VAN GIÓ TRÒN