CỬA GIÓ NAN BẦU DỤC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Tùy theo yêu cầu kỹ thuật có thể sử dụng 1 hoặc 2 lớp nan
 • Vật liệu nhôm sử dụng nhôm định hình
 • Sơn tĩnh điện với màu bất kỳ
 • Đảm bảo độ bền với nhiệt độ và môi trường

ÁP DỤNG

 • Sử dụng làm cửa gió hồi cho nhà máy, nhà xưởng
 • Sử dụng làm cửa gió hồi cho căn hộ, khách sạn
 • Cửa 2 lớp nan còn được sử dụng làm cửa gió cấp trong 1 số trường hợp nhất định

THÔNG SỐ CƠ BẢN

CỬA GIÓ TRÒN

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Vật liệu nhôm dày 0,8mm
 • Sơn tĩnh điện với màu bất kỳ
 • Đảm bảo độ bền với nhiệt độ và môi trường

ÁP DỤNG

 • Sử dụng làm cửa gió hồi cho nhà máy, nhà xưởng
 • Sử dụng làm cửa gió hồi cho căn hộ, khách sạn
 • Có thể lắp đặt gần trần hoặc tường

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

CỬA GIÓ KIỂU LƯỚI HẮT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Vật liệu nhôm sử dụng phương pháp đúc đùn
 • Sơn tĩnh điện với màu bất kỳ
 • Đảm bảo độ bền với nhiệt độ và môi trường

ÁP DỤNG

 • Sử dụng làm cửa gió hồi cho nhà máy, nhà xưởng
 • Sử dụng làm cửa gió hồi cho căn hộ, khách sạn
 • Có thể lắp đặt gần trần hoặc tường

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

CỬA GIÓ KIỂU KHUẾCH TÁN

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Vật liệu nhôm sử dụng nhôm định hình
 • Sơn tĩnh điện với màu bất kỳ
 • Đảm bảo độ bền với nhiệt độ và môi trường

ÁP DỤNG

 • Được sử dụng làm cửa gió cấp, cửa gió hồi
 • Thích hợp lắp đặt cho tất cả các loại trần giả
 • Khung và lõi riêng biệt, dễ dàng tháo lắp và bảo trì
 • Tùy theo vị trí lắp đặt mà chọn loại thổi 1,2,3 hoặc 4 hưởng

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

CỬA GIÓ NAN Z

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Vật liệu nhôm sử dụng phương pháp đúc đùn
 • Sơn tĩnh điện với màu bất kỳ
 • Đảm bảo độ bền với nhiệt độ và môi trường

ÁP DỤNG

 • Được sử dụng làm cửa gió tươi, cửa gió thải
 • Chống nước mưa xâm nhập
 • Có thể gắn thêm lưới chống côn trùng

KÍCH THƯỚC VẬT LÝ CƠ BẢN

THÔNG SỐ CƠ BẢN

OBD

OBD MẶT GIÓ, HÌNH CHỮ NHẬT

Được lắp đặt trước miệng gió, thay cho van (VCD)

MẶT GIÓ TRÒN

 

VENT CAP