Co cút, nối đồng

Liên hệ báo giá

Co cút đồng dùng để nối ống đồng trong hệ thống lạnh. Chúng tôi cam kết cung cấp co cút đồng chính hãng.

Mô tả

Co cút đồng dùng để nối ống đồng trong hệ thống lạnh. Chúng tôi cam kết cung cấp co cút đồng chính hãng.