Trung tâm phân tích thí nghiệm và VP viện Dầu khí Việt Nam tại TP.HCM

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Phân tích Thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 40.000m2 (4ha) tại Lô E-2B-5 và Lô I-4B-1.2 tại Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, gồm các hạng mục: Tòa nhà Văn phòng, Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, Khu gia công mẫu, Kho tàng trữ mẫu, Xưởng sản xuất thực nghiệm, Khu kỹ thuật phụ trợ.