Dự án quản lý tài sản Daiwa house Long Thành –Đồng Nai

Dự án quản lý tài sản Daiwa house Long Thành –Đồng Nai

Cung cấp ống gió chống cháy (EI)